یلدای کارآفرینی

🍉یلدا کارآفرینی مرکز نوآوری و شکوفایی
👤 با حضور دکتر سخدری مدیر مرکزی تجاری سازی فناوری و اشتغال
🗓زمان: ۵شنبه
⏰ساعت ۱۷
🏫 مکان: سه راه ادبیات، مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد

اطلاعات بیشتر در این زمینه در کانال تلگرام مرکز نوآوری

2019-01-17T19:07:48-01:00