پنجره LED sunlight

داشتن یک پنجره واقعی با بهره گیری از فناوری

پنجره های  LED sunlight با قابلیت نصب راحت و استفاده از یک سنسور جهت تآمین انرژی خورشیدی و عدم نیاز به شارژ

2019-01-20T11:18:46-01:00