معرفی مرکز 2019-02-28T07:17:00-01:00

مرکز نوآوری و شکوفایی

واحد تجاری سازی فناوری و اشتغال جهاددانشگاهی مشهد با همکاری مرکز علمی کاربردی  جهاددانشگاهی به منظور حمایت و تجاری سازی  ایده های نوپا  و خلاق ، اموزش مدل های مختلف کسب و کار ، توسعه کار افرینی و مدیریت خلاق بر دانش اقدام به راه اندازی مرکز نوآوری و شکوفایی نموده است .

هدف از راه اندازی این مرکز :

  1. حمایت از افراد مستعد و خلاق با چشم انداز توسعه فن آفرینی و کارآفرینی ،
  2. حمایت از ایده های نوپا و دانش محور تا مرحله تبدیل شدن به محصولات فناورانه قابل عرضه به بازار ،
  3. ارائه مشاوره های تخصصی در حوزه کسب و کار ،
  4. برگزاری کارگاه ها و رویداد های انگیزشی و کارآفرینی میباشد.

از جمله فعالیت های مرکز می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  • برگزاری رویداد های شتاب
  • برگزاری کارگاه های کارآفرینی و انگیزشی در خصوص راه اندازی کسب و کار های نوپا
  • برگزاری نشست های هفتگی به منظور  شبکه سازی
  • نقد و تحلیل فیلم هایی با محتوای کارآفرینی
  • ارائه خدمات مشاوره ای

راه های ارتباطی با مرکز نواوری و شکوفایی جهاددانشگاهی مشهد 

تلفن تماس : 05131997000  داخلی 295

ایمیل : info@karafarini-jdm.ir