صفحه اصلی 2019-01-20T10:34:36-01:00

به وبسایت رسمی مرکز نوآوری شکوفایی جهاددانشگاهی خوش امدید

این وبسایت توسط استارتاپ ارنیک وب مستقر در مرکز طراحی و تولید شده است

کافه کارآفرینی

کافه کارآفرینی زیر نظر مرکز نوآوری و شکوفایی جهادانشگاهی مشهد به منظور :

 برگزاری کارگاه های کارآفرینی و رویدادهای استارت آپی

 معرفی کارآفرینان موفق

  شبکه سازی

  نشست های کارآفرینی

  نقد و تحلیل فیلم های کارآفرینی تشکیل شده است.

مرکز نوآوری شکوفایی جهادانشگاهی

هدف از راه اندازی این مرکز :

واحد تجاری سازی فناوری و اشتغال جهاددانشگاهی مشهد با همکاری مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی به منظور حمایت و تجاری سازی ایده های نوپا و خلاق ، اموزش مدل های مختلف کسب و کار ، توسعه کار افرینی و مدیریت خلاق بر دانش اقدام به راه اندازی مرکز نوآوری و شکوفایی نموده است .

معرفی مرکز

استارت اپ های مرکز

برای ثبت استارت اپ لطفآ کلیک کنید

ثبت استارتاپ جدید

اعضا مرکز

احمد افروغی
احمد افروغی رئیس دانشگاه
رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد
جواد سخدری
جواد سخدریمدیر مرکز
مدیر مرکز تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی مشهد
ملیحه شهریاری
ملیحه شهریاریمشاور مرکز
کارشناس واحد تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی مشهد
محمد نادر کوهستانی
محمد نادر کوهستانیمسئول مرکز
مسئول مرکز نوآوری و شکوفایی تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی مشهد