کتب و فایل های آموزشی 2019-02-28T07:18:15-01:00

کتب کارآفرینی

11 قانون جذابیت ارتباطی
برای مشاهده کتاب کلیک کنید
برای مشاهده کتاب کلیک کنید
شناخت دره سیلیکون
برای مشاهده کتاب کلیک کنید
برای مشاهده کتاب کلیک کنید
کتاب رسیدن به استقلال مالی
برای مشاهده کتاب کلیک کنید
برای مشاهده کتاب کلیک کنید
کتاب نوپای ناب
برای مشاهده کتاب کلیک کنید
برای مشاهده کتاب کلیک کنید
کتاب نوآوری و کارآفرینی
برای مشاهده کتاب کلیک کنید
برای مشاهده کتاب کلیک کنید

فایل های اموزشی

اصول مهم کسب و کار از 4 غول دنیا
برای مشاهده کتاب کلیک کنید
برای مشاهده کتاب کلیک کنید
قله های کسب و کار آنلاین
برای مشاهده کتاب کلیک کنید
برای مشاهده کتاب کلیک کنید