حمایت مالی از طرح های نوآورانه

📣 قابل توجه تیم های استارت آپی مرکز نواوری و افراد خلاق با ایده های نوآورانه:

🔆💰حمایت مالی پارک علم و فناوری از طرح های نوآورانه💡
📅 اخرین مهلت ارسال طرح ها:
10/24
@ghalehasan
✅ جهت کسب اطلاعات بیشتر به مرکز نواوری و‌شکوفایی، آقای قلعه حسن مراجعه نمایید.
🆔 @maneshcenter_jdm

2019-01-17T19:09:18-01:00